Parafie i Msze Święte w języku polskim

DIECEZJA BRENTWOOD, Anglia
Miejscowość: BRAINTREE (diocese of Brentwood)
Ulica: The Avenue, Essex
Kod pocztowy: CM7 3HY
Kościół: Kościół pw. Matki Bożej Królowej Pokoju (Our Lady Queen of Peace Church)
Msze: pierwsza niedziela m-ca, godz. 16.00
Duszpasterze: Ks. Krzysztof Kita
Adres zamieszkania: 82 Wellesley Road, IPSWICH, IP4 1PH