Listy
2006.11.25 - Słowo pasterskie Rektora PMK na I Niedzielę Adwentu 2006 r.
Drodzy Bracia i Siostry!

Pierwsza Niedziela Adwentu jest jednocześnie początkiem nowego roku kościelnego. Jako wiodące hasło tego nowego roku kościelnego 2006/2007 Konferencja Episkopatu Polski wyznaczyła następujące słowa: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Pragniemy także i my przyjąć dzisiaj te słowa, aby kontynuować owocną tradycję minionych lat ścisłego powiązania naszej duszpasterskiej działalności Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii z programem przyjętym przez Kościół w Polsce.
więcej>>>
Listy
2007.01.15 - Słowo Biskupów Polskich do wszystkich wiernych Kościoła w Polsce
Drodzy Bracia i Siostry!

1. W ostatnich dniach przeżyliśmy dramatyczne wydarzenie, związane z rezygnacją z urzędu Księdza Arcybiskupa Metropolity warszawskiego Stanisława Wielgusa, w dniu przewidzianym na jego uroczysty ingres w katedrze warszawskiej. Z bólem śledziliśmy oskarżenia kierowane pod jego adresem w minionych tygodniach, a dotyczące jego uwikłania we współpracę ze Służbą Bezpiecnzeństwa i z wywiadem PRL. Spowodowało to falę niepokoju, a nawet nieufności do nowego pasterza. Uwidoczniły się podziały we wspólnocie wierzących. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego ojcowską pomoc w ewangelicznym zmierzeniu się z trudną sytuacją, jakiej stawiamy czoło. Dzięki jego decyzji i postawie jesteśmy lepiej przygotowani, by odważnie i owocnie przeżyć ten niezwykły czas. Dziękujemy również Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, za jego braterską i kompetentną pomoc.
więcej>>>
Listy
2007.01.15 - List Episkopatu Polski o Duszpasterstwie Emigracji
Ewangelia z drugiej niedzieli w ciągu roku, tak dobrze nam znana, przenosi nas ku Jasnej Górze, duchowej Stolicy naszego Narodu. Treść tej Ewangelii jest nam szczególnie bliska i w dniu dzisiejszym bardzo pomocna w przeżyciu wspólnoty ze wszystkimi Rodakami na całym świecie. Słowa Matki Jezusa: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn", stanowią jakże aktualne Jej przesłanie do nas. Maryja w Kanie Galilejskiej uczy nas patrzeć oczyma wiary na potrzeby ludzi współczesnych - także na współczesne zjawisko emigracji tak wielkiej liczby synów i córek naszego Narodu. Wczytując się w historię tego zjawiska, możemy lepiej zrozumieć teraźniejszą sytuację i odczytać wynikające z niej wezwania.
więcej>>>
Content Management Powered by CuteNews