SEKRETARIAT POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ
tel. (020) 7226.3439, fax (020) 7704 7668
e-mail: , polishcatholicmission.org.uk


Konsultant prawny
Ks. Infułat Ralph Brown, Vaughn House, 46 Francis Street, London SW1P 1QN,
tel. (020) 7798.9020

Archiwista
Ks. dr Jerzy Tyc, Laxton Hall-Corby, Northants, NN17 3AU; tel. (01780) 444.242

Sędzia delegowany ds. unieważnień małżeńskich
Ks. dr Romuald Szczodrowski, 2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ, tel. (020) 7226.3439,
e-mail:

Child Protection Representative
Małgorzata Zajączkowska, 14 Oakley Avenue, London W5 3SD, tel. (020) 8992.1294,
e-mail:

Kierownik biura "GIFT AID"
Bożena Junge, 2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ, tel. (020) 7359.8863,
fax (020) 7704.7669, e-mail:

Księgowość
Grażyna Hollowey, 2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ, tel. (020) 7359.8863,
fax (020) 7704.7669, e-mail:

Daniela Gołębiewska, 2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ, tel. (020) 7359.8863,
fax (020) 7704.7669, e-mail: