REKTORAT POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ
tel. (020) 7226.3439, fax (020) 7704 7668
e-mail: , polishcatholicmission.org.uk


REKTOR:
Wikariusz Delegat dla Polaków w Anglii i Walii
  Ks. Prałat Tadeusz Kukla
     
WICE-REKTOR   Ks. Prałat Władysław Wyszowadzki
     
KANCLERZ   Ks. Krzysztof Tyliszczak SChr.
     
SEKRETARZ   Ks. Krzysztof Kawczyński
     
ASYSTENT REKTORA   Grażyna Sikora-Sikorska