Parafie i Msze Święte w języku polskim

DIECEZJA MENEVIA, Walia
Miejscowość: SWANSEA (diocese of Menevia)
Ulica: Llythrid Avenue, Sketty Road
Kod pocztowy: SA2 0JJ
Kościół: Kościół pw. św. Benedykta (St. Benedict Church)
Msze: trzecia niedziela m-ca, godz. 13.30
Duszpasterze: Ks. Edward Sopala SChr.
Adres zamieszkania: Nazareth House, Colum Road, CARDIFF, CF10 3UN