Parafie i Msze Święte w języku polskim

DIECEZJA SALFORD, Anglia
Miejscowość: MANCHESTER (diocese of Salford)
Ulica: Cheetham Hill Road
Kod pocztowy: M8 7PF
Kościół: Sala w Kole Polskim (Hall in the Polish Centre)
Msze: niedziela, uroczystości i święta, godz. 8.45
Duszpasterze: Ks. Andrzej Zuziak SChr., Ks. Stanisław Gładysz SChr.
Adres zamieszkania: 196 Lloyd Street North, MANCHESTER, M14 4QB