Parafie i Msze Święte w języku polskim

DIECEZJA SALFORD, Anglia
Miejscowość: OLDHAM (diocese of Salford)
Ulica: 18 Carlton Road
Kod pocztowy: M16 8BB
Kościół: Kaplica w Domu Polskim (Chapel in the Polish House)
Msze: niedziela, godz. 9.00
od poniedziałku do soboty, godz. 8.30
Duszpasterze: Ks. Jan Wojczyński SChr.
Adres zamieszkania: 18 Carlton Road, MANCHESTER, M16 8BB