Listy
2007.02.03 - Wykład Ks. Biskupa Stanisława Budzika "Powołani do życia i miłości"
1. CZŁOWIEK POWOŁANY I POSŁANY

Jednym z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych myślicieli chrześcijańskich XX wieku był niewątpliwie szwajcarski teolog Hans Urs von Balthasar. Wielu jest zdania, że był on najbardziej wykształconym człowiekiem swoich czasów. Czuł się swobodnie zarówno w klasycznym antyku, jak i wśród twórców wielkiej literatury europejskiej. Obeznany z tradycją metafizyczną i historią religii celnie interpretował dzieła wielkich Ojców Kościoła, otwierał się na twórczy dialog z wybitnymi twórcami teologii minionych i współczesnych czasów. Cieszył się wielkim uznaniem ze strony papieża Jana Pawła II, który mianował go pod koniec życia kardynałem.
więcej>>>
Listy
2007.02.03 - Kazanie Rektora PMK z okazji Inauguracji Roku Gen. Andersa
I.
Przejmująca jest scena z dzisiejszej Ewangelii. Zmęczony Rybak Szymon siedzi smutny na brzegu jeziora. Nic dzisiaj nie złowił, puste kosze stojące na brzegu są tego dowodem. Jedynymi śladami ciężkiej całonocnej pracy są poprzecierane do krwi dłonie i zmoczone ubranie. I pojawiająca się gorycz: „Trzeba wracać do domu z pustymi rękami”. Nie wiemy, czy to pierwszy raz przydarzyło się Piotrowi czy już kilka dni z rzędu jego trudna praca poszła na marne… Możemy sobie łatwo wyobrazić, co czuł ten mocny człowiek, na barkach którego było utrzymanie rodziny… Jak ciężko przeżywał klęskę połowu. I pewnie trwałby w tym rozgoryczeniu, zniechęceniu, gdyby nie pojawił się Chrystus, gdyby nie ulitował się nad prostym rybakiem, gdyby nie podał mu ręki… „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”.
więcej>>>
Listy
2006.11.25 - Słowo pasterskie Rektora PMK na I Niedzielę Adwentu 2006 r.
Drodzy Bracia i Siostry!

Pierwsza Niedziela Adwentu jest jednocześnie początkiem nowego roku kościelnego. Jako wiodące hasło tego nowego roku kościelnego 2006/2007 Konferencja Episkopatu Polski wyznaczyła następujące słowa: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Pragniemy także i my przyjąć dzisiaj te słowa, aby kontynuować owocną tradycję minionych lat ścisłego powiązania naszej duszpasterskiej działalności Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii z programem przyjętym przez Kościół w Polsce.
więcej>>>
Listy
2007.01.15 - Słowo Biskupów Polskich do wszystkich wiernych Kościoła w Polsce
Drodzy Bracia i Siostry!

1. W ostatnich dniach przeżyliśmy dramatyczne wydarzenie, związane z rezygnacją z urzędu Księdza Arcybiskupa Metropolity warszawskiego Stanisława Wielgusa, w dniu przewidzianym na jego uroczysty ingres w katedrze warszawskiej. Z bólem śledziliśmy oskarżenia kierowane pod jego adresem w minionych tygodniach, a dotyczące jego uwikłania we współpracę ze Służbą Bezpiecnzeństwa i z wywiadem PRL. Spowodowało to falę niepokoju, a nawet nieufności do nowego pasterza. Uwidoczniły się podziały we wspólnocie wierzących. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego ojcowską pomoc w ewangelicznym zmierzeniu się z trudną sytuacją, jakiej stawiamy czoło. Dzięki jego decyzji i postawie jesteśmy lepiej przygotowani, by odważnie i owocnie przeżyć ten niezwykły czas. Dziękujemy również Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, za jego braterską i kompetentną pomoc.
więcej>>>
Listy
2007.01.15 - List Episkopatu Polski o Duszpasterstwie Emigracji
Ewangelia z drugiej niedzieli w ciągu roku, tak dobrze nam znana, przenosi nas ku Jasnej Górze, duchowej Stolicy naszego Narodu. Treść tej Ewangelii jest nam szczególnie bliska i w dniu dzisiejszym bardzo pomocna w przeżyciu wspólnoty ze wszystkimi Rodakami na całym świecie. Słowa Matki Jezusa: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn", stanowią jakże aktualne Jej przesłanie do nas. Maryja w Kanie Galilejskiej uczy nas patrzeć oczyma wiary na potrzeby ludzi współczesnych - także na współczesne zjawisko emigracji tak wielkiej liczby synów i córek naszego Narodu. Wczytując się w historię tego zjawiska, możemy lepiej zrozumieć teraźniejszą sytuację i odczytać wynikające z niej wezwania.
więcej>>>
Content Management Powered by CuteNews